Film- en mediaprojecten gezocht!

Buma Music in Motion zoekt film- en mediaprojecten om componisten te ondersteunen met werkbijdragen vanuit het Steunfonds Rechtensector

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Om componisten te steunen en de mogelijkheid te bieden nieuw werk te creëren, hebben Buma/Stemra en het Ministerie van OCW het Investeringsfonds Muziek opgezet. Naast het Investeringsfonds Muziek zijn tevens werkbijdragen voor specifieke compositieopdrachten beschikbaar. Hiervoor worden film- en mediaprojecten gezocht die binnenkort in productie gaan óf al in productie zijn en waar nog geen componist bij betrokken is.

De werkbijdragen voor compositieopdrachten zijn bedoeld als honorering voor de compositieopdracht, alsmede voor de realisatie van de opname en uitvoering van het nieuwe werk; bijvoorbeeld voor het inhuren van (extra) musici, een orkest, assistent of studio. Hierdoor krijgt de componist betaald naar waarde én is er budget om de muzikale beleving van het project naar een hoger niveau te tillen.

Filmmakers (producenten en regisseurs) kunnen hun film- of mediaproject via deze oproep aanmelden voor 25 juni 2020. De componisten worden geworven via een aparte oproep van Buma Music in Motion. Om zowel de filmmakers als de componisten te verzekeren van de juiste match, worden er matchmaking sessies georganiseerd. Filmmakers kunnen op basis hiervan een keuze maken voor een componist die de soundtrack en/of score gaat ontwikkelen voor hun productie.

Voorwaarden voor film- en mediaprojecten

 • De film- en mediaprojecten die worden ondersteund moeten daadwerkelijk gerealiseerd worden en in première gaan, uitgezonden worden en/of getoond worden aan publiek.
 • De werkbijdrage is bedoeld als een vergoeding voor de componist voor het creëren van nieuw werk als ook voor de opname en uitvoering van het werk als onderdeel van een mediaproductie.
 • Filmmakers (producent en/of regisseur) kunnen hun film- of mediaproductie aanmelden via deze oproep, door het insturen van informatie over de productie, waaronder een synopsis, cast/crew, een planning en een korte motivatie om deel te nemen aan dit traject.
 • De film- en mediaprojecten worden door Buma geselecteerd. Er is budget voor tien film- en mediaprojecten die worden verdeeld in verschillende categorieën.
 • De componisten worden geselecteerd door Buma Music in Motion. De componisten en filmmakers worden via matchmaking sessies aan elkaar gekoppeld. De componisten krijgen tijdens de matchmaking door middel van gesprekken de kans om zichzelf te pitchen en een muzikale visie te geven op het project. De matchmaking is bedoeld om te kijken of het klikt. De filmmakers kiezen uiteindelijk de componist waarmee zij gaan werken en die de werkbijdrage zal ontvangen.
 • Omdat de bijdrage voor de compositieopdracht voor medio 2022 moet zijn besteed, is Buma op zoek naar film- mediaprojecten die binnenkort in productie gaan óf al in productie zijn.
 • De werkbijdrage moet uiterlijk zijn besteed op 1 juni 2022 (richtdatum) waarbij dan gerapporteerd moet worden over het resultaat. De filmproductie zelf mag later gefinaliseerd zijn.
 • Het Ministerie van OCW als subsidiënt en Buma Cultuur als uitvoerder dienen zichtbaar te worden vermeld in alle promotionele en publicitaire uitingen die in verband staan met de resultaten – de exploitatie van nieuwe werken of nieuwe exploitatie van bestaande werken – die tot stand zijn gekomen met behulp van de aangevraagde subsidie.

Voorwaarden voor componisten

 • Deze regeling heeft als doel muziekauteurs te stimuleren, die nu (auteursrecht)inkomen mislopen omdat producties van o.a. films, documentaires en televisieseries hebben stilgelegen of gecanceld. Met dit fonds kan nieuw werk gecreëerd worden.
 • Componisten kunnen zich aanmelden via een aparte oproep van Buma Music in Motion, waar ze worden gevraagd hun motivatie, relevante werkervaring, cv en biografie in te sturen.
 • De geselecteerde componist is in Nederland gevestigd en/of werkzaam en het project vindt in Nederland plaats. De geselecteerde componist hoeft niet per se Buma/Stemra lid te zijn.
 • Het beschikbare werkbedrag dat de componist voor het project ontvangt, is afhankelijk van de omvang van het project.
 • De componisten worden geselecteerd door Buma Music in Motion. De componisten en filmmakers worden via matchmaking sessies aan elkaar gekoppeld. De componisten krijgen tijdens de matchmaking door middel van gesprekken de kans om zichzelf te pitchen en een muzikale visie te geven op het project. De matchmaking is bedoeld om te kijken of het klikt. De filmmakers kiezen uiteindelijk de componist waarmee zij gaan werken en die de werkbijdrage zal ontvangen.
 • Omdat de bijdrage voor de compositieopdracht voor juni 2022 moet zijn besteed, is Buma op zoek naar film- mediaprojecten die binnenkort in productie gaan óf al in productie zijn.
 • De compositie opdracht moet uiterlijk zijn afgerond en de werkbijdrage volledig zijn besteed op 1 juni 2022 (richtdatum). De filmproductie zelf mag later gefinaliseerd zijn.
 • Het Ministerie van OCW als subsidiënt en Buma Cultuur als uitvoerder dienen zichtbaar te worden vermeld in alle promotionele en publicitaire uitingen die in verband staan met de resultaten – de exploitatie van nieuwe werken of nieuwe exploitatie van bestaande werken – die tot stand zijn gekomen met behulp van de aangevraagde subsidie.
 • Medio 2022: Rapportage door componisten over verkregen geld.
 • Derde kwartaal 2022: Afronding van alle projecten en verslaggeving inclusief accountantscontrole aanleveren bij het Ministerie van OCW.

Planning (onder voorbehoud)

20 mei – 1 juli Verzamelen opdrachten
1 juli – 1 sept Eerste start van de campagnes: open call voor mediacomponisten
Eind sept 2021 Selectie van de componisten die de compositieopdracht krijgen
Vanaf okt 2021 Uitvoering en realisatie van de compositieopdrachten en uitkering werkbijdragen
Vanaf mei/juni 2022 Rapportage door componisten over verkregen geld
Derde kwartaal 2022 Afronding van alle projecten en verslaggeving inclusief accountantscontrole aanleveren bij het Ministerie van OCW

Contact informatie

Wil je meer informatie of jouw project aanmelden? Neem contact op met Maartje Glas, General Manager Buma Music in Motion, maartje.glas[at]bumacultuur.nl

Voor aanmelding ontvangen we graag de volgende informatie:

 • titel van de productie + genre (speelfilm, serie, documentaire, korte film, animatie, etc)
 • cast & crew (heads of department)
 • korte synopsis
 • globale planning van de opnames, postproductie en release
 • grootte van het productiebudget